ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΔΠΣΠΚ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

Το ΔΣ του ΣΔΠΣΠΚ σε συνεδρία του στις 4 Μαϊου 2017, αποφάσισε την πραγματοποίηση σε όλες τις επαρχίες μιας τελευταίας συνάντησης η οποία δεν θα έχει το χαρακτήρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου. Στην συνάντηση αυτή, θα γίνει προσπάθεια να αξιολογηθεί η όλη πορεία μας στις διοργανώσεις. Στόχος να εντοποπιστούν πιθανά προβλήματα και να ακουστούν εισηγήσεις που θα βελτιώσουν τόσο τη διαιτησία όσο άλλους θεσμούς στο χώρο της Πετόσφαιρας γενικότερα. Ταυτόχρονα θα γίνει ενημέρωση των μελών για εκρεμότητες που υπάρχουν με την Κ.Ο.ΠΕ.