Επιμόρφωση διαιτητών Λεμεσού

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί στην αίθουσα “Σπύρος Κυπριανού” επιμορφωτικό σεμινάριο για τους διαιτητές και γραμματείες της επαρχίας Λεμεσού. Το σεμινάριο θα αρχίσει στις 7:00 μ.μ. και θέματα που θα απασχολήσουν τους διαιτητές είναι:

  • Οι προκηρύξεις των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων
  • Το πρωτόκολλο του αγώνα

Τα θέματα θα διδάξει ο διεθνής διαιτητής κ. Αντρέας Κωνσταντινίδης.