ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αγαπητοί φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Π.Σ.Π.Κ., σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε Καταστατική Συνέλευση και στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, τα οποία θα διεξαχθούν την Κυριακή 02/10/2016 στο Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 7.13 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, η παρουσία όλων των μελών είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα:

09:00 – 09:30

Προσέλευση Μελών - Πληρωμές

09:30 – 10:30

Γενική Συνέλευση του Σ.Δ.Π.Σ.Π.Κ
Χαιρετισμοί
Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο και κατάθεσή της στη Γενική Συνέλευση.
Ταμιακή έκθεση και προϋπολογισμός για τον νέο χρόνο.
Διάφορα: Οποιαδήποτε θέματα, υποβάλλονται γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 16).

10:30 – 13:30

Καταστατική Συνέλευση
Καταστατικές τροποποιήσεις, υποβάλλονται γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία της Καταστατικής Συνέλευσης (Άρθρο 18).

13:30 – 14:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ

14:30 – 15:15

Προκηρύξεις Κ.Ο.ΠΕ
Παρουσίαση και Ανάλυση Προκηρύξεων αγωνιστικής περιόδου 2016-2017

15:15 – 16:00

Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Συνεργασία Διαιτητών – Σημειωτών
Καθήκοντα Διαιτητών – Εποπτών – Σημειωτών

16:00 – 17:00

Ομάδα Α:
Η τέχνη της διαιτησίας και η ψυχολογία του διαιτητή πριν τον αγώνα - κατά τη διάρκεια του αγώνα - μετά τον αγώνα
Ομάδα Β: Κατευθυντήριες γραμμές από την Ε.Δ. προς Διαιτητές – Επόπτες – Σημειωτές

Φιλικά,

Γιώργος Παπαγεωργίου Μαρία Κοκκώνη
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας