Οδηγίες GDPR (Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης)

Οδηγίες για διαιτητές και μέντορες που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης

Οι οδηγίες αυτές σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα και παράλληλα να διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα όσων πιθανώς να φαίνονται στα βίντεο. Στην περίπτωση που ο διαιτητής επιθυμεί να ανεβάσει το βίντεο στο YouTube, αυτό επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε προσωπικό κανάλι YouTube που θα δημιουργεί ο διαιτητής γι’ αυτό τον σκοπό. Για τη δημιουργία προσωπικού καναλιού στο YouTube το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός gmail. Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο gmail σας, το YouTube θα τον αναγνωρίζει αυτόματα. Ακολούθως, εφόσον είστε στη σελίδα του YouTube, και παράλληλα συνδεδεμένοι με το gmail σας, πατήστε το εικονίδιο με την κάμερα πάνω δεξιά. Όταν βάλετε πάνω το ποντίκι σας θα παρουσιαστεί η λέξη «Create». Επιλέξτε «Upload Video» και στη συνέχεια «Select Files». Επιλέξτε το αρχείο video από τον υπολογιστή σας. Στην πρώτη κάρτα που θα παρουσιαστεί επιλέξτε «No, it’s not made for kids» και ακολούθως πατήστε «NEXT». Στη δεύτερη κάρτα απλά πατήστε «ΝΕΧΤ». Στην Τρίτη κάρτα θα σας παρουσιαστούν 3 επιλογές: 1) «Private», 2) «Unlisted» και 3) «Public». Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κάρτα να επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή «Unlisted». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε ότι πρόσβαση στο βίντεο θα έχει μόνο αυτός που το ανέβασε. Για να έχει κάποιος άλλος πρόσβαση θα πρέπει το άτομο που το ανέβασε να του στείλει το link. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Αφού λοιπόν επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή «Unlisted», πατούμε «SAVE» και στην επόμενη κάρτα επιλέγουμε «CLOSE». Εάν έχουμε ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία, το βίντεο θα πρέπει να έχει ανεβεί στον λογαριασμό YouTube μας.
Εάν θέλουμε να στείλουμε το βίντεο στον μέντορά μας, απλά επιλέγουμε το URL και το στέλνουμε με email στον μέντορά μας.

Σε αυτό σημείο είναι σημαντικό να διευκρινίσω ότι τα πιο πάνω έχουν τύχει νομικής επεξεργασίας από τον νομικό σύμβουλο της Κ.Ο.ΠΕ. και θα πρέπει να τηρούνται πιστά. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. διαρροής βίντεο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα) και εφόσον γίνει καταγγελία, υπόλογος/η θα είναι μόνο αυτός/ή που κοινοποίησε το βίντεο σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Εάν έχετε κάποια απορία, σας παρακαλώ όπως την απευθύνετε στο email συνδέσμου μας volleyballrefcy@gmail.com, για να προωθηθεί στον νομικό σύμβουλο της Κ.Ο.ΠΕ. για διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Μαϊφόσιης
Πρόεδρος ΣΔΠΣΠΚ