Επιτροπές

Το ΔΣ του Συνδέσμου, με βάση το καταστατικό, έχει ορίσει τις πιο κάτω επιτροπές:

Διαχείρησης Ιστοσελίδας Συνδέσμου

Γιώργος Παπαγεωργίου

Beach Volley