Σύνθεση Δ.Σ

           Πρόεδρος: Γιώργος Παπαγεωργίου  (Εκπρόσωπος Λάρνακας)
 Αντιπρόεδρος: Μαρία Κοκκώνη  (Εκπρόσωπος Αμμοχώστου)
      Γραμματέας: Χρίστος Μαϊφόσιης  (Εκπρόσωπος Λευκωσίας)
                  Ταμίας: Αντρέας Κωνσταντινίδης  (Εκπρόσωπος Λεμεσού)
Β. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Στεφανής  (Εκπρόσωπος Λευκωσίας)
                   Μέλος: Μέμνων Αντώρκας  (Εκπρόσωπος Λεμεσού)
                   Μέλος: Αγγέλα Πολυδώρου  (Εκπρόσωπος Πάφου)