Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΔΠΣΠΚ

7 July 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του ΣΔΠΣΠΚ, για τις 24 Σεπτεμβρίου 2017. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση φέτος είναι και εκλογική. Οι καταστατικές αλλαγές που ψηφίστηκαν από την Καταστατική Συνέλευση έχουν επικυρωθεί από τον Έφορο Σωματείων και οι φετινές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το νέο καταστατικό.

Read More >>